นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้เว็บไซต์

 

ข้อมูลเปลี่ยนแปลงล่าสุด: วันที่ 12 ตุลาคม 2018

 

บริษัท อารีวา ฮอสพิแทลลิที จำกัด (อารีวา) ให้ความสำคัญอย่างจริงจังสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราขอให้ท่านอ่านนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้(นโยบาย)อย่างละเอียด เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่อารีวา (change to Ariva instead of Daily Delight) เป็นผู้รวบรวมจัดเก็บ รวมไปถึงแนวทางที่อารีวา (change to Ariva instead of Daily Delight) ดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กับข้อมูลที่อารีวาเก็บรวบรวมจาก www.stayariva.com และ เว็บไซต์ย่อย เกี่ยวกับ :

i) ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของอารีวา (เว็บไซต์); และ
ii) บุคคลที่ได้ลงทะเบียนอีเมลกับอารีวา

1. 1. การจัดเก็บข้อมูลจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเรา โดยอาจดูจากพฤติกรรมการใช้งานผ่านทางคุกกี้หรือเครื่องมือติดตามผลอื่นๆ เป็นต้นว่าจำนวนครั้งที่เข้าชมเว็บไซต์ หรือหน้าเพจใดบ้างที่เข้าชม ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยสร้างโปรไฟล์ให้ยูสเซอร์ของเราได้ ข้อมูลบางอย่างจะถูกรวบรวมหรือทำเป็นเชิงสถิติ ซึ่งหมายความว่าเราจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้แบบเฉพาะเจาะจง กรุณาอ่านเพิ่มเติมในส่วน “การใช้คุกกี้ของเรา” ด้านล่าง.

2. . การจัดเก็บข้อมูลจากผู้ที่ลงทะเบียนด้วยอีเมลกับเรา

เมื่อท่านลงทะเบียนด้วยอีเมลกับเรา เราอาจนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้งานดังนี้:

(ก) ส่งจดหมายข่าวประจำสัปดาห์ เพื่อให้ข้อมูลที่ท่านอาจสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา.
(ข) ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นบ้างเป็นครั้งคราว เพื่อรวบรวมผลตอบรับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
(ค) นำเสนอโปรโมชั่นพิเศษและส่วนลดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน

หากท่านยินดีรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เราส่งให้ สามารถเลือกตอบรับได้ที่ “a later date” (“ส่งอีกภายหลัง”) แต่หากท่านต้องการยกเลิก กรุณาส่งอีเมลเปล่ามาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

การลงทะเบียนด้วยอีเมลกับเรา ถือเป็นการอนุญาตให้เริ่มใช้งานอีเมลดังกล่าวได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้.

3. การใช้คุกกี้ของเรา

คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของเราส่งมายังคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตและข้อมูลเชิงพฤติกรรมของผู้เข้าชม โดยเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวติดตามการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน รวมทั้งจัดเก็บเป็นรายงานสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท่านทำผ่านเว็บไซต์ด้วย.

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org.ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ได้ และสองเว็บไซต์นี้ยังแนะนำวิธีลบคุกกี้ออกจากเบราว์เซอร์ของท่านด้วย.

อย่างไรก็ตาม การแสดงผลบางอย่างในเว็บไซต์อาจจะใช้การไม่ได้ ในกรณีที่ท่านลบคุกกี้ออกจาก เบราว์เซอร์ของท่าน.

4. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เรามุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่เหมาะสมไว้อย่างซับซ้อนและเป็นระบบ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น::

i) ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้
ii) ) ระบบป้องกันฐานข้อมูลโดยใช้รหัสผ่าน
iii) จะไม่มีการขาย แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น

5. การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการ

ตามข้อยกเว้นที่อ้างถึงในมาตรา 21(2) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ. 2012 (ฉบับที่ 26 ค.ส.2012) ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (“PDPA”) ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิในการขอสำเนาข้อมูลของผู้ใช้บริการที่อารีวาเป็นผู้จัดเก็บรวบรวมไว้ ถ้าหากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะขอสำเนาบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ กรุณาส่งอีเมล์แจ้งความประสงค์มาที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.โดยอารีวอาจจะคิดค่าใช้จ่ายเล้กน้อยในการให้บริการดังกล่าว.

อารีวาต้องการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่อารีวาได้จัดเก็บรวบรวมไว้ อาทิเช่น ที่อยู่อีเมล์, ชื่อ หรือรายละเอียดการชำระเงิน หรือมีความประสงค์จะยกเลิกการให้บริการ. กรุณาแจ้งรายละเอียดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้องกับอารีวาทางอีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.โดยทงอารีวาหรือทางผู้ใช้บริการอาจจะมีการติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องหรือตามที่อารีวาคาดว่าจะถูกต้องหรือผู้ใช้บริการสารถสอบถามเพื่อลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

6. การไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่ทำการขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของท่านให้แก่บุคคลที่สาม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลที่สามซึ่งไว้ใจได้ที่ช่วยเราดำเนินงานเว็บไซต์ ร่วมทำธุรกิจ หรือให้บริการท่าน ตราบเท่าที่บุคคลเหล่านั้นยินยอมเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ นอกจากนี้ เราอาจให้ข้อมูลของท่านเมื่อเราพิจารณาแล้วว่า การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับนโยบายเว็บไซต์ของเรา หรือเป็นไปเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเราและผู้อื่น อย่างไรก็ตาม เราอาจให้ข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้แก่บุคคลที่สามเพื่อทำการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือทำประโยชน์อื่นๆ .

7. การใช้ลิงก์เว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์เชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น แต่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์นี้เท่านั้น ฉะนั้นเมื่อท่านใช้ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์อื่น ขอให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นด้วย.

8. กรณีขายธุรกิจ

ในกรณีที่ Ariva ขายธุรกิจหรือควบรวมธุรกิจกับบุคคลอื่น เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อที่ปรึกษาของเรา รวมถึงผู้ซื้อธุรกิจในอนาคตและที่ปรึกษาของบุคคลเหล่านั้น นอกจากนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกส่งต่อไปยังเจ้าของธุรกิจรายใหม่ด้วย.

9. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม ทางเราจะโพสต์แจ้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นที่หน้าเพจนี้ รวมทั้งจะประกาศแจ้งที่หน้าเพจอื่นๆ ของเว็บไซต์ด้วย เพื่อให้ท่านได้รับทราบข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้องและอัพเดตตลอดเวลา โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2015.

10. ติดต่ออารีวา

อารีวามีความยินดีที่จะรับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อเว็บไซด์และนโยบายข้อมูลส่วนตัว ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะติดต่ออารีวาในข้อสงสัยหรือต้องการแสดงความคิดเห็นอื่นๆ กรุณาส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.