สอบถามตอนนี้ โปรโมชั่น
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • การจองห้องพักต้องทำการยืนยันด้วยบัตรเครดิตที่สามารถมีผลใช้งาน หรือยืนยันโดยบริษัทผู้รับผิดชอบ
 • ต้องชำระค่าห้องเต็มจำนวนเมื่อเช็คอินเข้าพักระยะเวลา 1 เดือน หรือน้อยกว่านั้น
 • การยกเลิกการจองห้องพักระยะสั้น (น้อยกว่า 1 เดือน) จะต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพักอย่างน้อย 48 ชั่วโมง หากไม่มีการยืนยันการจองห้องพักตามเวลากำหนด ทางโรงแรมจะคิดค่าเช่าห้องเพิ่ม 1 คืน รวมทั้งค่าบริการรถรับส่งจากสนามบินที่มีการตกลงไว้
 • การยกเลิกการจองห้องพักระยะเวลา 1 เดือน หรือมากกว่านั้น จะต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพักอย่างน้อย 14 วัน หากไม่มีการยืนยันการจองห้องพักตามเวลากำหนด ทางโรงแรมจะปรับเงินค่าจองล่วงหน้า รวมทั้งคิดค่าบริการรถรับส่งจากสนามบินที่มีการตกลงไว้
 • การยกเลิกการจองห้องพักระยะเวลามากกว่า 1 เดือน จะต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพักอย่างน้อย 14 วัน หากไม่มีการยืนยันการจองห้องพักตามเวลากำหนด ทางโรงแรมจะปรับเงินค่าจองล่วงหน้า รวมทั้งคิดค่าบริการรถรับส่งจากสนามบินที่มีการตกลงไว้
 • ข้อกำหนดจำนวนผู้เข้าพัก
  a) อพาร์ทเมนท์แบบ 1 ห้องนอน อนุญาตให้มีผู้เข้าพักได้สูงสุด 2 คน
  b) อพาร์ทเมนท์แบบ 2 ห้องนอน อนุญาตให้มีผู้เข้าพักได้สูงสุด 4 คน
  c) อพาร์ทเมนท์แบบ 3 ห้องนอน อนุญาตให้มีผู้เข้าพักได้สูงสุด 5 คน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี สามารถเข้าพักฟรีได้ 1 คน เมื่อเข้าพักห้องเดียวกับผู้ปกครอง 1 คน
 • ใช้ได้กับแขกผู้ลงทะเบียนเข้าพักของอารีวาเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ได้กับการจองห้องพักแบบกลุ่ม และการตกลงราคาแบบกลุ่ม
 • เราได้ยกระดับเป็นเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ปลอดบุหรี่ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงินจำนวน SDG$200
 • เรามีนโยบายห้ามนำสัตว์เลี้ยงหรือสุนัขฝึกช่วยเหลือเข้ามาในพื้นที่อพาร์ทเมนท์
 • ทางอารีวาขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แต่เพียงผู้เดียว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)