The Kharma Villas Yogyakarta by Ariva

- +
สอบถามตอนนี้
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

  • การจองห้องพักแบบไม่มีการรับประกัน (Non-guaranteed reservation) ทางอารีวาจะเก็บห้องพักที่แขกได้จองไว้จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่แขกจะมาถึง.
  • การจองห้องพักแบบมีการรับประกัน (Guaranteed reservation) โดยชำระค่าห้องล่วงหน้าด้วยบัตรเครดิตหรือชำระเป็นเงินมัดจำล่วงหน้า ทางอารีวาจะเก็บห้องพักที่แขกได้จองไว้จนถึงเวลาเช็คเอาท์ในวันถัดไป
  • การยกเลิกการจองห้องพัก จะต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพักอย่างน้อย 48 ชั่วโมง หากหลังจาก 16.00 น. แล้วยังไม่มีการยืนยันการจองห้องพัก ทางโรงแรมจะคิดค่าเช่าห้องเพิ่ม 1 คืน รวมทั้งค่าใช้จ่ายและภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง.
  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถเข้าพักฟรีได้ 1 คน เมื่อเข้าพักห้องเดียวกับผู้ปกครอง 1 คน ข้อเสนอนี้ใช้กับแขกผู้เข้าพักทั่วไปของอารีวาเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับการเข้าพักเป็นกลุ่มได้
  • การจองห้องพักด้วยบัตรเครดิต ทางโรงแรมจะเรียกเก็บเงินค่าห้องล่วงหน้า 1 คืน และจะเก็บห้องที่แขกได้จองไว้จนถึงเวลาเช็คเอาท์ในวันถัดไป ส่วนการจองห้องพักกรณีอื่น ทางโรงแรมจะเก็บห้องพักที่จองไว้จนถึงเวลายกเลิกตามที่ได้ระบุไว้ในการจอง.
  • ทางอารีวาขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แต่เพียงผู้เดียว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.